Al 5 maanden GOED RAAK

// Al 5 maanden GOED RAAK!
Veel positieve reacties, leuke gesprekken, mooie opdrachten en vooral erg veel werkplezier. En daar was het mij om te doen. Doen wat ik leuk vind. Keuzevrijheid en vanuit ondernemerschap een andere invulling van het leven creëren. Kortom, het is al 5 maanden GOED RAAK.

Op 27 januari ging ik live met GOED RAAK. Met de bedoeling om merken en ondernemers te helpen met vraagstukken op het gebied van marketing & communicatie. Univé en OVM | Group als eerste opdrachtgevers. Een verzekeraar waar ik onderdeel mag zijn van het team dat invulling geeft aan het succesvolle Supporter van Sport programma. En een organisatie met verschillende labels en veilingplatforms gericht op het online veilen van roerende en onroerende zaken. OVM | Group is groot geworden onder de naam onlineveilingmeester.nl en nu ontwikkeld tot een groep merken gericht op advies, taxaties, online veilingen, financiering en het aankopen van zaken. Hier ben ik gestart met de focus op de commerciële structuur en nu met name bezig met de marketingorganisatie. Volgende week start ik met een project bij Fonds Gehandicaptensport gericht op het programma ‘sCool on Wheels’. Een voorlichtingsprogramma over sport en handicap op het lager- en voortgezet onderwijs. Hiervoor ga ik een projectplan schrijven gericht op de toekomst van het programma. Lekker divers, allemaal leuk.

Als ik terug kijk…

Maar wat heb ik geleerd en zien gebeuren in deze periode? Als ik de eerste vijf maanden analyseer zijn er een aantal zaken die me opvallen en anderen mee wil geven.

Als ondernemerschap bij je past dan is het beter en leuker dan werken in een vast dienstverband. Wanneer past ondernemerschap bij je? In mijn ogen moet je initiatief nemen en zelf dingen in beweging kunnen en willen brengen. Een duidelijke vaardigheid bezitten waarmee je waarde creëert voor een organisatie die de investering die ze in jouw moeten doen rechtvaardigt. Je moet je comfortabel voelen in de -min of meer- onzekere situatie die je creëert ten aanzien van inkomenszekerheid, pensioen en andere zaken die je als werknemer wel hebt. Ten slotte heeft een sociaal vaardig karakter het grote voordeel dat je waarschijnlijk een relevant netwerk hebt opgebouwd waaruit je opdrachten haalt en creëer je de gunfactor die je nodig hebt om deze opdrachten ook daadwerkelijk gegund te krijgen op basis van voorwaarden waar jij blij van wordt.

Het vragen om hulp aan anderen heeft mij in de opstartfase enorm enorm geholpen. In praktische zaken zoals het inrichten van mijn administratie, het opstellen van contracten, documenten en andere zaken die het beheer vergemakkelijken. Maar ook in commerciële zin door te vragen om gesprekken, advies en het in contact brengen met derden met als doel het genereren van opdrachten. Praktisch altijd kreeg ik direct antwoord en was een ieder buitengewoon bereid om een handje te helpen. Vaak vanuit de opmerking ‘mooi wat je doet en leuk dat je me benadert’. Achteraf bleek het allemaal lang niet allemaal nodig te zijn en kon ik vlot van start vanuit mijn eigen directe netwerk, maar het gaf me wel het vertrouwen en de energie in die eerste toch best spannende weken.

De ZZP’er voegt waarde toe

Wanneer je als ‘externe’ op een betrokken, loyale, energieke wijze vanuit jouw kennis en ervaring invulling geeft aan een opdracht, kan je oprecht snel waarde toevoegen aan een organisatie. Op een andere en meer impactvolle manier dan vanuit een werknemers positie. Dat komt omdat de verhoudingen anders zijn en de focus vaak scherper ligt. Houd daarbij dan altijd de spelregel aan dat je alleen oplossingsgericht kritisch bent, respect hebt voor het verleden en de bestaande situatie en altijd en alleen handelt met als doel om beter te worden en te werken aan het realiseren van de gewenste situatie.

Als verandering daarvoor nodig is, is het jouw taak die verandering plaats te laten vinden. Je gaat dan tegen heilige huisjes trappen en dingen zeggen of doen die niet altijd bij iedereen goed vallen. Daarvoor heb je draagvlak nodig bij de juiste mensen in de organisatie. Zorg dat je dit vooraf geregeld hebt. Met dit draagvlak en handelend vanuit de genoemde spelregels kun je snel succes maken. Zorg voor een heldere analyse, kom met frisse en leuke voorstellen die je goed kan onderbouwen en implementeer ze pragmatisch en met enthousiasme. Je zal zien dat je de organisatie en de mensen dan snel met je mee krijgt. Omdat je geen ‘last’ hebt van het lange termijn denken en het beschermen van jouw positie in de organisatie op lange termijn, acteer je vrijer en doelgerichter. De opdracht is helder, de tijd die je er voor hebt ook. Dus gaan!

Mijn advies daarom aan bedrijven en organisaties

En dat is niet alleen heel leuk voor jou als zelfstandig ondernemer, maar voor de organisatie kan het ook bijzonder goed, efficiënt en stimulerend werken. Mijn advies aan ondernemers en organisaties is dan ook om de inzet van vaardige mensen op projectbasis structureel onderdeel te laten zijn van HR beleid. Het zorgt voor frisse inzichten, brengt nieuwe kennis en vaardigheden binnen, houdt je organisatie flexibel en scherp, geeft simpelweg nieuwe energie en stimuleert ontwikkeling binnen jouw bedrijf.

Tot slot…

Tot zover een aantal van mijn inzichten en ervaringen uit de afgelopen periode. Rest mij om de mensen te bedanken die mij het vertrouwen hebben gegeven en zo de start van GOED RAAK tot een hele leuke en succesvolle hebben gemaakt. En dank aan de mensen die mij in dit proces hebben geholpen, geadviseerd, gesteund en gestimuleerd. You know who you are! 🙂 Veel dank!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: